WAT BIJ BRAND

 

Hierna volgen enkele tips en raadgevingen wat er kan gedaan worden bij brand.
Deze tips zijn zeker niet volledig maar kunnen dienst doen als leidraad.

 

WAT TE DOEN VOOR EEN BRAND ?
WAT TE DOEN TIJDENS EEN BRAND ?
WAT TE DOEN NA EEN BRAND ?
NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

 

WAT TE DOEN VOOR EEN BRAND ?


Plaats  rookmelders (detectoren). Er dient minstens één rookmelder per verdieping voorzien te worden.

Bekijk met je familie de mogelijke vluchtwegen. Test deze vluchtwegen vanuit elke kamer van uw verblijfplaats. Als je woning meer dan één verdieping heeft, overweeg dan of er brandladders nodig zijn. 
Brandladders kunnen ook gebruikt worden om op het dak te komen om via naastliggende gebouwen te kunnen vluchten.

Sla geen snel ontvlambare producten op binnenshuis.
Gebruik voor de opslag  van deze producten goedgekeurde en geteste verpakkingen.
Plaats deze producten in een goed geventileerde ruimte, zover mogelijk verwijderd van uw woning.

Wees voorzichtig met bijverwarming. 
Gebruik alleen de voorgeschreven stookolie of andere  warmtebron die door de fabrikant van het toestel is aanbevolen.

Houd lucifers en aanstekers weg van kinderen en berg  ze liefst op in een afgesloten kast.
Voor rokers gebruik je best diepe asbakken.
Besproei de asbakken met water voor het ledigen.


Controleer regelmatig de elektrische bedrading van uw woning.
Gebruik goedgekeurde stopcontactblokken, liefst met bliksembeveiliging.

Installeer minstens één brandblusapparaat voor ABC branden.

 

Home

WAT TE DOEN TIJDENS EEN BRAND ?


Als je kleren hebben vuurgevat :
Laat je op de grond vallen en rol over en weer.
Ga niet lopen want hierdoor krijg je een grotere zuurstoftoevoer waardoor je kleren nog harder gaan branden.

Kruip op handen en voeten, zo laag mogelijk bij de grond, naar buiten.

Als je een deur wilt openen, voel dan eerst met de rug van je hand aan de deur of deurklink of deze warm zijn. Als de deur koud aanvoelt, open ze dan zeer voorzichtig.
Het openen geeft een zuurstoftoevoer waardoor een brand kan versnelt worden.
Doe deuren dicht achter je, maar doe deze niet op slot.

Ga onder geen enkel voorwendsel terug naar binnen.

 

Home

WAT TE DOEN NA EEN BRAND ?

Bij brandwonden :

EERST WATER, DE REST KOM LATER

Als je brandwonden hebt, spoel deze met veel water.
Ga desnoods volledig gekleed onder een douche staan.
Laat het water minstens een kwartier over de verbrande plaatsen lopen.

Geef eerst hulp zonder jezelf in gevaar te brengen.

Verwittig je verzekeringsmaatschappij en als je huurder bent ook je huisbaas.

Maak een inventarislijst op met beschadigde en verloren spullen en vermeld hun nieuwwaarde (een op voorhand gemaakte lijst met foto’s zal u veel problemen besparen).

 

Home

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Ambulance & Brandweer

100

Politie

101

Rode Kruis Vlaanderen

105

Het Vlaamse Kruis

Brussel 016 29 00 88
Brugge 057 20 75 75
Gent 0474 62 62 62
Antwerpen 0474 40 70 40
Hasselt 0478 20 30 20
Leuven-Mechelen 016 29 00 88

Brandwondencentrum

Brussel 02 268 62 00
Gent / Brugge 09 332 34 90
Antwerpen 03 217 75 95
Hasselt 016 34 87 50
Leuven / Mechelen 03 217 75 95
016 34 87 50

Antigifcentrum

070 245 245

 

 

Home