DRAADLOZE BRANDDETECTIE

 

Vlaams decreet maakt rookmelders verplicht

Op 23 april jongstleden keurde het Vlaams Parlement, op initiatief van Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Heeren, een decreet goed dat rookmelders verplicht maakt voor alle nieuw te bouwen woningen en voor alle renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. De verplichting is van toepassing op gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van het decreet.
Het decreet treedt in werking de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het decreet van 7 mei 2004 houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders wordt opgeheven. Het decreet neemt een detailleerde definitie op van wat een rookmelder is. Het betreft een apparaat van de 3de generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de European coorperation for Accredition (EA). Aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige vergunning moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder geplaatst is. Deze bepaling verwijst naar het asbuilt attest zoals voorzien in het nieuw aankomende decreet ruimtelijke ordening.
Voor meer informatie kan u terecht bij Nadia Schepens via nadia.schepens@bouwunie.be of telefoon 02/238.06.04.
Datum 06/05/2008
Auteur Nadia Schepens
Bron BOUWUNIE

 

Optische rookmelder

Optische rookmelder op batterij met een levensduur van 10 jaar.

De batterij is niet uitneembaar en hoeft geen onderhoud.

Warmte of Hittemelder

Hittemelders zijn bijzonder geschikt
voor ruimtes met een hoge omgevingstemperatuur, een hoge vochtigheidsgraad, veel condensatie of
kookdampen. Een rookmelder zou in
deze ruimtes te vaak vals alarm geven.

CO melder


De melder alarm meet het CO-gehalte in
de lucht en zal alarm slaan wanneer dit een gevaarlijke waarde bereikt. Het toestel zal zowel alarm slaan als het CO- gehalte snel stijgt of als er constant CO aanwezig is. De CO3000BNEN is getest en gecertificeerd volgens UL2034 en is ontworpen om alarm te slaan bij de volgende blootstellings niveaus:
> 400 ppm CO tussen 4 & 15 minuten.
> 150 ppm CO tussen 10 & 50 minuten.
> 70 ppm CO tussen 60 & 240 minuten.


Minstens één CO-alarmmelder is
aanbevolen per woning en de ideale plaats is in de buurt van de slaapkamer en of aanwezige geisers. Voor betere
bescherming, kunnen extra toestellen in de woonzones en op elke verdieping in huis worden geïnstalleerd. De CO melder kan overal geplaatst worden waar het nodig is en eventueel ook tegen de muur worden opgehangen. Raadpleeg de
handleiding voor uitgebreide plaatsings
voorschriften.

Draadloos systeem

Draadloze branddetectie centrale voorzien van 6 zones.

De centrale word geleverd met :
1 netadapter
3 batterijen
1 rookmelder met zender

Design rookmelder, allen te gebruiken in combinatie met de draadloze branddetectie centrale.
Zender module voor het doorzenden van alarmen via de rookmelder naar de draadloze centrale.

 

Draadloze branddetectie toestellen/systemen zijn geen vervanging van de verplichte bekabelde systemen.

Wenst u meer informatie of een ontwerp voor uw specifiek probleem, neem dan contact op met ons en wij komen ter plaatse om alles te bespreken en u een mogelijke oplossing aan te reiken.
Wij hebben een eigen plaatsingsdienst.

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak of een offerte.